Menu Close

Ultrad

Tractament de desinfecció de les superfícies per via aèria a la fi de la producció diària o setmanal, o durant el buit sanitari. Per a locals i material de la indústria Alimentària (sitges d’emmagatzematge, sales de processament d’aliments, maduració i envasat, passadissos, elevadors, envasos, conductes de ventilació, zones de deixalles, magatzems i mitjans de transport d’aliments).

  • Desinfectant fungicida i bactericida.
  • Ús preventiu per preservar a l’equilibri microbiològic de l’ambient de la producció.
Neteja
SKU: N/A Categoria: