Menu Close

Brewers Clarex

És la nostra enzim proteasa específica de l’enllaç prolina. El fet hidrolitzar aquest enllaç evita la formació dels complexos proteïna-polofenol causants de la terbolesa de la cervesa. Pot reemplaçar qualsevol tipode tècnica d’estabilització com la silica gel, la papaïna o el PVPP. Permet hidrolitzar la proteïna de l’gluten.

Neteja
+ INFO
SKU: N/A Categories: ,