Menu Close

Canó d’escuma (hidro-netejadora)

Canó per acoblar a les hidronetejadores, que permet obtenir una escuma de qualitat sense necessitat d’injectar aire comprimit.
Concentració regulable per obtenir la major qualitat d’escuma.
Pressió màxima admesa de 200 bars.
S’acobla directament sobre les pistoles d’alta pressió, per al que hi ha diferents tipus de connectors.

SKU: N/A Categoria: