Menu Close

Densímetre de precisió 1000-1050

Graduat en graus de gravetat específica 20/20 ° C.
Ajustat per al seu ús en 20 ° C i una tensió superficial de 45mn / m.
Calibrat per llegir a la superfície horitzontal de el líquid.
Cada densímetre té un nombre únic i certificat per les normes de traçabilitat.

Categoria: