Menu Close

Deptal MCL

Detergent-desinfectant d’aplicació en escuma per a indústries agroalimentàries i de begudes. Neteja i desinfecció de superfícies: sòls, parets, taules, exteriors de cisternes … Aclarir abans de l’assecat de la solució. No utilitzar sobre metalls lleugers i acolorits.

  • Desinfectant
  • Detergent alcalí clorat.
  • Desgreixant.
  • Desinfectant: bactericida i fungicida.
  • Molt escumant.
  • Mullant.
  • Oxidant.
  • Impedeix els incrustacions.
  • Compleix les normes UNE-EN 1276, UNE-EN 1650 i UNE-EN 13697.
Neteja
SKU: N/A Categoria: