Menu Close

Equip d’escuma senzill

S’utilitza normalment per netejar o desinfectar sòls, parets o superfícies en què es necessita la formació d’escuma.
Funciona sense aire, ni electricitat (directament a la xarxa d’aigua).
S’adapta perfectament a detergents alcalins i àcids.
La dosi de producte s’aconsegueix mitjançant la col·locació de fins a 14 xiclets calibrats.
Es pot subministrar amb o sense mànega i llança.

SKU: N/A Categoria: