Menu Close

LalBrew® Munich Classic

Saccharomyces cerevisiae originari de Alemania
Originari de Bavaria produeix el típic gust de clau.

SKU: N/A Categories: ,