Menu Close

Mesurador multiparamètric EDGE

Opció de mesurar Oxigen Dissolt / Conductivitat i pH amb només canviar la sonda.
El tipus de sensor es reconeix automàticament.
Sensors intel·ligents, incorporen un microxip intern que emmagatzema totes les dades GLP i els transfereix a l’equip.
Registre de dades i sortida USB, permet guardar fins a 1000 registres i descarregar-los a una memòria externa USB.

+ INFO