Menu Close

Solució Tampó pH 4,01

Una de les solucions tampó més utilitzades, és extremadament estable i representa el punt intermedi en el rang àcid de l’escala de pH, ideal per a aquells que requereixen una lectura precisa d’àcid, particularment aquells on s’espera que el pH sigui àcid.